KENDİNE İNAN
Biri sana ihanet edip sen çok acı duysan da.
Sana zarar verip yaşamını altüst etse de.
Çalışsan, uğraşsan , yorulsan yine de sonuç hep olumsuzluk ve başarısızlıkla bitse de.
Yaşama DÖRT ELLE SARIL.
Önce kendine inan, güven.
Sen teksin.
Özelsin.
Değerlisin.
Senden daha önemli , daha değerli biri yok bu dünyada.
Tüm gücünle yeniden başla.
HAYATA YENİDEN GÜLÜMSE.
YENİDEN…
Şunu hatırla:
GÜÇ ,
AZİM,
İNANÇ,
BAŞARI,
hepsi senin içinde!