NLP
YAŞAM KOÇLUĞU
YAŞAM KOÇLUĞU ve NLP SERTİFİKA PROGRAMIMIZ BAŞLIYOR.
1. Kendinizi geliştirmek , kendi hayatınızda farkındalık yaratmak ister misiniz?
2. İnsanları seviyor ve onların yaşamında farkındalık yaratmak istiyor musunuz?
3. Yeni bir meslek edinmek ister misiniz?
4. Kariyer değişikliği yapmayı düşünüyor musunuz?
5. Profesyonel bir koç ya da NLP Master olarak ek gelir sağlamak ister misiniz?
6. Bulunduğunuz işyerinde başkalarına koçluk etmek ister misiniz?
NLP NASIL DOĞDU?
1976 da California’daki Santa Cruz Üniversitesi’nde ders veren dil bilimci John Grinder ve aynı üniversitede bilgisayar öğrencisi Richard Bandler’in 36 saat beyin fırtınası yapmaları sonucu ortaya atıldı..Alanında başarılı üç kişiyi incelediler.Bu başarılı kişiler:
1. Gestalt terapisi yaratıcısı Fritz Perls
2. Aile terapisine çok etkili katkıları olan Virginia Satir
3. Hipnoterapide çok başarılı Milton Erikson.
Bu başarılı insanlar hangi çalışmayı,motivasyonu yapıyorlar,hangi dili uyguluyorlar,hangi davranışı sergiliyorlar ki başarıyı elde ediyorlar?
Bu araştırma sonrası onların başarıyı yakalamalarında kullandığı dili,motivasyonu ,yaptığı davranışları, kendilerine uyguluyorlar ve gerçekten de başarılı olduklarını farkediyorlar.
Aynı teknikleri üniversitedeki gönüllü öğrenciler üzerinde uyguluyorlar ; sonuç yine başarı.Böylece NLP doğuyor.
NLP NERELERDE KULLANILIR?
Psikoterapi,
Eğitim,
Sağlık,
İş hayatı,
Yaratıcılık,
Yöneticilik,
Satış,
Liderlik vb.

NLP NEDİR?
NÖRO:Veri.5 duyu organımızla aldığımız mesajlar.
LİNGUİSTİK:Dil,iletişim.
PROGRAMİNG:Programlama.
NLP, insanların değiştirmek istedikleri olumsuz ya da onları rahatsız eden duygu ve davranışlarını ya da yaşadıkları anıların kötü etkisini;kısa sürede,çok güçlü tekniklerle ve etkili bir şekilde değiştirmeyi sağlar.
Ayrıca, içeriğinde bulunan uygulama felsefesi ve dil kalıplarıyla;bizde var olan iletişim ve algı yeteneklerimizin farkına varmamızı sağlar.
Zihnimizi,düşüncemizi,dilimizi doğru kullanarak ,hem kendimizle;hem çevremizdekilerle etkileşimimizi daha güzel ve daha güçlü olmasını sağlar.
BU EĞİTİMİ NEDEN BİZDEN ALMALISINIZ?
NLP Amerika’da doğmuştur,genellikle yazılan kitaplar da onların kültürüne uygun olmakta,onların kültürüne uygun eğitimler verilmektedir.Verilen eğitimlerin milletimize uygun eğitim olması gerektiğine inanıyor ve bu inançla eğitimler veriyoruz.
NLP İÇERİĞİ
1.NLP PRACTİTİONER
NLP NEDİR ?
NLP Öğrenerek Ne Kazanacaksınız? Kullanım alanları.
NLP’nin Varsayımları
NLP ‘nin 4 Temel İlkesi
Bizim İnsanımız
NLP öğrettiğimiz insanlar bizim milletimiz
Beyaz Kuşak
Zihnin refleksleşme süreci
Öğrenme Faaliyeti Nasıl Gerçekleşir?
Çinli Filozof
Beyaz Tahta
Zihin refleksleşme süreci
İnsanın Sinir Sistem
MSS
Beyin
Neokorteks
Limbik sistem
Limbik sistemle öğrenme
Amigdala
Hipotalamus
Beyin sapı
Omurilik
Zihin
1.Bilinçaltı
2.Bilinç
3.Bilinçüstü
Biz bir olayı nasıl görür ve anlamlandırırız?
Prototipler
Değişim
Uygulama
Zihin Yasaları
Görünmeyen Bir şey,elle tutulan birşeyi etkiler mi?
Algıda öncelik Prensibi: Algı Yanılsamaları
Aynı mekan -aynı zaman prensibi:
Eylemsizlik Prensibi:
Israr Prensibi:
Olağanlaştırma Prensibi:
Kalabalıklaştırma Prensibi:
İnsanların Ortak Özellikleri
Davranış döngüsü
Kabul etmemiz gereken gerçekler
Davranış döngüsü
İnanç Nedir
Korkak Fare
Pire deneyi
Köpekbalığı deneyi
İnanç=Değer+Kriter
İnsanın 4 temel kısıtlayıcı inancı
Nörolojik Aşamalar(Mantık seviyeleri)
Farkındalık egzersizi.
Sandviç Metodu
3 Sandalye Metodu
Hedef Belirleme
Yeterli duyusal keskinliğe sahip olmak
Esnek olmak
Hemen harekete geçmek.
İletişimde Gelişim
İyi İletişim Nasıl Olur ?
Gözlem (Kalibrasyon
Kalibrasyon Nasıl Yapılır ?
Uyum Nasıl Yapılır ?
Temsil Sistemleri
Uygulama
Gözünüzde Canlandırın
Görseller
İşitseller
Kinestetik
Altmodaliteler
Göz erişim ipuçları
Motivasyon Stratejileri
Motivasyon
Gerekli Tüm Kaynaklara Sahipsiniz
Üçüncü Gözünüzü Kullanmak
Çapalama
Fizyoloji
Çapalama kriterleri
Geleceği Koşullandırma
Başarısızlık Yoktur Geri Bildirim Vardır
Harita Arazinin Kendisi Değildir

Meta Model
1.Genellemeler
2.Silmeler
3.Çarpıtma
Her Davranışın Altında İyi Bir Niyet Yatar
Yeniden Çerçeveleme
Bağlamı Değiştirme

2.NLP MASTER İÇERİĞİ
Öze Dönüş Modeli
Kendisi Olmak
Anı Yaşamak
Bir Olmak
Tek Olmak
Denge
Koşulsuz Sevgi
İz Bırakmak
Olanı Olduğu Gibi Kabul Etmek
İç Huzur
Liderlik Modeli
Vizyon
Hitabet
Kişisel Liderlik
Motivasyon Becerisi
İlgi
Kişisel Karizma
Motivasyon Modeli
Renkler ve Kişilik tipleri
Karakterlerin Karışımı
Metaprogramlaar
Değerler
Teknikler ve uygulamalar
Sevmek sevmemek
Sevmediğim şeyi sevebilir,sevmemiş olmayı istediğim şeyden uzaklaşabilir miyim?
Motivasyonu artırma(Tutku yaratma)
Mutluluğu çoğaltma
Kararsızlık
Kötü anıyı değiştirmek
Swish Tekniği
Farklı Swish Teknikleri
İnanç Değiştirme Tekniği
Buton Tekniği
Şüphe Tekniği
Timeline motivasyon
Sihirli Gözlükler
Godiva Çikolatası Tekniği
Hayali Gerçek Kılma
Çapa Nedir
Çapa Uygulama
Kaynak Çapası
Yığınak Çapası
Çapa Çökertme
Zincirleme Çapalama
Mükemmellik Çemberi
Güçlülük Çapası
Huzur Çapası
Kaynak Üçgen Yöntemi
Kötü Duygu İyi Duygu
New Orleans Esneklk Kalıbı
Kişisel Geçmiş Çapası
İnanç Değiştirme
Algı Değiştirme
Özgüvensizliği Değiştirme
Meta Aynalama
Sınırlayıcı İnancı Değiştirme
Walt Disney Tekniği
Elmas Tekniği
Dil Çabukluğu Kalıpları
Dilde Ön Kabuller
Milton Modeli
Bilinçli Zihni Devre Dışı Bırakan Hipnotik Dil Kalıpları
Çerçeveler
Yeniden Çerçeveleme
Stresten Rahatlamaya
Sinestezi
Zihin Temizleme Yöntemi
Bağları Düzenleme Tekniği
Sevgi Bağı Kurma Yöntemi
Bağışlama Yöntemi
Bağ Kesme Yöntemi
Kişinin Kendisi İle Barışık Olması
Time Line
Zaman Çizgisini Değiştirme
Karar Tekniği
Hedefe Odaklanmak
Zaman Çizgisinde Kaynak Üçgeni
Zaman Çizgisinde Negatif Duyguyu Değiştirme
Zaman Çizgisinde Deneyim Değiştirme
Yapmak İsteyip de Seni Durduran Bir Şey Varsa
Güzel Bir Çocukluk İçn Geç Kalmadınız
Yeniden Yapılandırma
Daha Başarısızlığı Değiştirme Tekniği
Metafor
Mantıksal Değişim Seviyeleri
Tote modeli
Tavsiye Edilen Kitaplar
Tez ve Sunum çalışması

NLP TRAİNER İÇERİĞİ
Etkili İletişim
Etkili Sunuş Yapmak
4 MAT Modeli
Sunumun Aşamaları
Hişt
Sunuma Ket Vuranlar
Heyecanı Kontrol Altına Almaak İçin
Zor Sorularla Başetme
Sihirl Kurallar
Büyük Gaflar
İlk İzlenim
Aynalama
Buzları Kırma
Yıkıcı Tartışma
Eric Burn Geçşkenlik Teorisi
Ebeveyn Benlik Durumu
Yetişkin Benlik Durumu
Çocuk Benlik Durumu
İletişimde Soru Kullanımı
Sunum Yapma
Uygulamalar
YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM İÇERİĞİ:
KOÇLUK:İnsanların sahip olduğu performansın ortaya çıkmasını,yaşamsal farkındalığı artırarak;hedeflere ulaşmasını sağlayan gelişim sürecidir.
Koçluk yol arkadaşı demektir.
Şimdi ve gelecek zamanla ilgilidir.
Danışanı sorularla zorlayarak,farklı bakış açısı kazanmasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlar.
KOÇLUĞUN TANIMI.
KOÇ KİMDİR?
PSİKOTERAPİST ,
DANIŞMAN ,
MENTÖR ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?
PROFESYONEL KOÇLUĞA GİRİŞ.
UYUM SÜRECİ NEDİR?
KOÇLUK İLİŞKİSİ NASIL KURULUR?
KOÇ BİREYE NASIL YARDIM EDER?
DOĞRU İLETİŞİM KURMA
GÖZ İPUÇLARI
SORUNLAR NASIL TESPİT EDİLİR?
DOĞRU SORU NASIL SORULUR?
SORU KALIPLARININ GÜCÜ
SORU SORMA SANATI
KRİZ YÖNETME
SORUN ATLATMA
DÜŞÜNDÜRTME
ODAKLAMA
ALIŞKANLIKLARI BELİRLEME
FARKINDALIK
ŞİMDİDEN GELECEĞE ULAŞMAK
KOÇLUK İLETİŞİMİ, KOÇLUK SÜRECİ VE YÖNETİMİ
HEDEFLERİN NETLEŞTİRİLMESİ VE YÖNETİMİ,
HEDEF BELİRLEME
YAŞAM ÇARKLARI UYGULAMALARI
VİZYON VE MİSYON BELİRLEME,
FARKLI KİŞİLİKLERLE ÇALIŞMAK
KİŞİLİK RENKLERİ
KİŞİLİK TESTLERİ UYGULAMALARI
KİŞİLİK TİPLERİNE GÖRE MOTİVASYON ARAÇLARI
KOÇLUK METODOLOJİSİ, ARAÇLARI
HAYATI ALGILAMA
TEMSİL SİSTEMLERİ
GÜÇLÜ SORULAR,
GÜÇLÜ GÖZLEMLER,
GÜÇLÜ RİCALAR
YAŞAM AMACI VE DEĞERLER, PARADİGMANIN DEĞİŞMESİ,
DEĞERLER VE İNANIŞLAR, SINIRLAYICI İNANIŞLAR, GÜÇLENDİRİCİ İNANIŞLAR,
İNANÇ KALIPLARI NASIL BULUNUR, NASIL ÇALIŞILIR?,
KOÇLUK METODOLOJİSİ, ARAÇLARI, DEĞİŞİMİ YÖNETMEK, YAPILANDIRMA SÜRECİ,
GELİŞTİRME SÜRECİ, GELECEK PLANLAMASI VE HAREKETE GEÇME
KOÇLUK PRATİKLERİ.
UYGULAMALAR
TİME LİNE
EĞİTİMİN DETAYLARI VE KAYIT İÇİN LÜTFEN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN :
0 505 250 96 33