ERKEK ve KADINLARDAKİ CİNSEL SORUNLARIN NEDENLERİ
Evlilikte mutlu olabilmek için cinsellik çok önemlidir. Yapılan istatistiklere göre boşanmaların nedenlerinin %20 si cinsel uyumsuzluktan kaynaklanmakta; “şiddetli geçimsizlik” olarak da kayıtlara geçmektedir. Çiftler cinsel sorunlarını dile getirmekten ve yardım istemekten genellikle çekinirler ve ne yazık ki çözümsüz kalan sorun, boşanmayla sonuçlanmaktadır…Çiftler ilk başlarda, sorunun üstesinden kendi başlarına gelebileceklerini düşünürler. Oysa kendisini aşan bu durum tek başına çözülemez. Mutlaka bir yardım alınmalıdır .
İnsan denen varlık, sadece bedenden oluşmamıştır.
Ruh, beden, zihin ile bir bütündür. Birindeki herhangi bir sorun, tüm yaşama yansımaktadır.
Ruhsal, bedensel, zihinsel sorunlar cinsel isteksizliğe neden olmakta; bu da, evliliği olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca çiftler, bu sorunun nedenlerini bilememekte ve çözümünü de fark edememektedirler.
Kadınlardaki cinsel sorunların nedenlerinden bazıları şunlardır:
1. Eşinin herhangi bir davranışını affetmeme.
2. Geçmişde yaşadığı, vedalaşamadığı,(kendisinin de çoktan unuttuğunu sandığı) bir ilişkiden, bilinçaltında kopamamış olma.
3. Taciz yaşamış olma.
4. Bilinçaltında cinselliğin ; pis, iğrenç, kötü olarak kayda geçmesi.
5. Bedensel rahatsızlıklar.(Ruhsal kökenliler)
6. Eşini sevmeme.(aldatma/aldatılma)
7. Babaya bağımlı olma.
8. Kadınlığını bilinçaltında reddetme. Eril enerjisinin yüksek olması.
9, Anneye öfke.
10. Babaya ve erkeklere öfke.

Erkeklerde cinsel sorunların bazı nedenleri :
1. Babadan korkma. Babaya duyulan öfke.
2. Zevk almayı reddetme.
3. Cinsel ilişkinin kötü bir şey olduğu inancı.
4. Korkular.
5.Yanlış inanç kalıpları.
6.Taciz.(Çocukken yaşanan )
7. Duyarsız, sevgisiz,
İlgisiz, anlayışsız bir eşe sahip olduğunu düşünme.
8. Bir erkek olarak yetersizlik duygusu.(kendini yetersiz hissetme)
9. Mikrop kapma korkusu.
10. Anneyi ve hayatına giren kadınları affetmeme.
11. Hayatındaki kadına öfke duyma./Sevmeme
12. Anneye bağımlılık.
13. Özgüven sorunu.
14. Bedensel rahatsızlıklar.(hormonal ve yapısal)
15. Dişil enerjinin yüksek oluşu.
16. Yaşlandığı inancı.
Bu durumların bilinçaltı nedenleri düzeltildiğinde; cinsellik sorunu da ortadan kalkmaktadır…
Her sorunun bir çözümü var; sevgiyle kalın.

Ayşegül Özkonak