NELER ŞİDDET SAYILIR?
ŞİDDETİ AZALTMAK MÜMKÜN MÜ?

Toplumumuzda “şiddet” deyince sadece kaba kuvvetin olduğu “fiziksel şiddet” anlaşılıyor. Oysa; kadının da, erkeğin de birbirine şiddet uyguladığı davranış şekilleri mevcut. Bu doğrultuda şiddetin kavramı da değişmekte.
O halde hangi durumlarda şiddetten bahsedebiliriz?

1.Bir erkeğin ya da kadının; eşinin ailesinin kendi evine gelmesine izin vermemesi veya anne babasının evine gitmesine yasak koyması psikolojik bir şiddettir.

2. Eşini ekonomik gelirden mahrum bırakması, kazancını elinden alması, aşırı harcama olmadığı halde cimriliğe varan kısıtlamalar getirmesi ya da çalışmak istediği halde çalışmasına yasak getirmesi, ekonomik şiddettir.

3. Eşinin sokağa çıkmasını dahi yasaklaması, sosyalleşmesini engellemesi, sosyo kültürel şiddettir.

4. Rızası olmadan cinsel birliktelik sağlama, cinsel şiddettir.

5. Yok saymak, küsmek, reddetmek, terketmek, önemsememek; duygusal ve psikolojik şiddettir.

6. Erkekliğine ya da kadınlığına hakaret ve küfür etmek;
kişiliğiyle, fiziksel bedeniyle, mesleğiyle, zekasıyla ilgili küçük düşürücü ifadeler kullanmak, rencide edici sözler sarfetmek, anneliğine ya da babalığına; veya karşısındakinin anne babasına dil uzatmak sözel şiddettir.

7. Cinselliği reddederek kadınını ya da erkeğini cezalandırmak; duygusal ve bedensel şiddettir.

8. Dayak, tokat atma gibi fiziksel şiddetin yanında, karşısındakinin bedenine zarar vermese bile; elindekileri yere çarpma, vurma davranışı sergileme, öfkesini kontrol edememe; fiziksel şiddettir.

Kadın bedenen güçlü olmasa da, erkeğini alt edebileceği bir gücü var. O da dilidir.
Kadın bu gücünü, her öfkelendiğinde eşini alt etmeye harcadığında; çaresiz kaldığını hisseden erkek, en etkili gücünü kullanmaktadır. Yani kaba kuvvetini…
Böylece karşılıklı şiddet kaçınılmaz olmakta; sonuç ne yazık ki 3. Sayfa haberleriyle gözler önüne serilmektedir.

Şiddeti yok etmek mümkün. Nasıl mümkün?

1. Kadın ve erkek en etkili silahlarını farklı şekilde kullanır, güç savaşına girmekten uzak durursa; kendini tanır, iletişim yöntemlerini öğrenir ve duygularını saygı çerçevesinde ifade etmeyi bilirse;
gerektiğinde bir uzmandan destek alır; böylece öfke yönetimini de öğrenir, erkeğine ya da kadınına nasıl davranması gerektiğini bilir, karşılıklı dinleme, anlama, saygı, ilgi, empati, karşısındakinin de kendisinin de duygusal ve bedensel ihtiyaçlarını fark edip, bu ihtiyaçları sevgiyle harmanlayarak karşılıklı dengelerse;
şiddet de, boşanma da ortadan kalkar.
2. Aileler hem evlenme öncesinde hem de sonrasında “evlilikte nasıl mutlu olunur nasıl mutlu edilir?” konusunda eğitilirse,

3. Sorun yaşayan aileler, gerektiğinde terapi görürse,

4. Öfke kontrolü seminer ve eğitimlerine katılırlarsa; katılmalarına rağmen öfkelerini yönetemiyorlarsa ve yönetebilmek ve destek için terapi alırlarsa

5. TV. dizileri, bilgisayar oyunlarında şiddet içerikli bölümlere izin verilmezse, gerekli yaptırımlarla, evet; şiddeti azaltmak mümkündür.

Sevgiyle kalın… 😊

Ayşegül Özkonak

Sosyolog ve Aile Danışmanı
Kişisel Gelişim Eğitmeni ve Sosyal İletişim Danışmanı