Eğer bir ailede kadın mutlu ise; o aile de , aile bireyleri de mutludur.
Mutlu çocuk; mutlu ailede yetişir.
Mutlu çocuk demek; mutlu ve başarılı toplum demektir.
Ailelerin eğitimine yapılan yatırım, toplumun geleceğine yapılan yatırımdır.
Ailedeki sorunlar çözülürse,toplumdaki sorunlar da en aza iner.