ÖZGÜRLEŞMEK
Hastalıkların asıl nedeni; kin, nefret, öfke, stres, kaygı, korku, kuşku, endişe, suçluluk, üzüntü, acı, keder, suçlama, yargılama, gibi negatif duygular ve olumsuz düşüncelerdir.
İyileşmek, şifa bulmak istiyorsak; bu duyguları ve düşüncelerimizi fark edip onları sevgiyle kabul edip, sevgiyle serbest bırakmalıyız. Bırakmalıyız ki iyileşebilelim.
Çünkü düşünceyle hasta olabiliyorsak, düşünceyle de iyileşebilme gücüne sahibiz. Bunun için de bir şart var. O da başta kendimiz olmak üzere hayatımıza giren ve yaşamımız boyunca bizi üzen, kıran, inciten, hakkımızı yiyen, adaletsizlik yapan insanları affetmek ve bu duygulardan özgürleşmektir.(Affedemiyorsanız eğer ,buna niyet edin).
Tüm hastalıklarınızın şifa bulması dileğiyle, sevgiyle kalın .:)

Ayşegül Özkonak